Code Llama, lokalni i besplatni AI pomoćnik za programiranje

Facebookova krovna kompanija objavila je svoj novi AI alat, Code Llama, jezični model koji na temelju tekstualnih promptova generira programski kôd. Besplatan je i za komercijalnu primjenu

Tek koji dan nakon što su objavili svoj novi AI alat za univerzalno prevođenje u glasovnom i tekstualnom obliku, iz Mete stiže nova korisna primjena umjetne inteligencije. Na osnovu svojeg velikog jezičnog modela Llama 2 izradili su pomoćnika za programiranje, Code Llama. Napredni “AI programer” u stanju je stvarati programski kôd, pronalaziti greške u njemu, pisati tekst (komentare) uz kôd, a kao promptove razumije i programske jezike i prirodni jezik.

Code Llama je izrađen s namjerom da postane pomoćnik pri podučavanju i programiranju, alat koji će sniziti ulazne barijere za početnike u tom poslu, a naprednijim developerima trebao bi omogućiti povećanje produktivnosti te lakše stvaranje kvalitetnog i dobro dokumentiranog kôda. Možda i najbolje od svega, dostupan je potpuno besplatno, kako za istraživačke tako i za komercijalne svrhe. Podržava više programskih jezika, među kojima su Python, C++, Java, PHP, Typescript (Javascript), C# i Bash.

Tri varijante, lokalni rad

Model Code Llama objavljen je u tri inačice, koje se razlikuju po broju parametara: moguće ga je koristiti u verzijama sa 7, 13 ili 34 milijarde parametara, svaka od kojih je trenirana na 500 milijardi tokena programskog kôda. Svi oni mogu raditi na lokalnim računalima, pa se tako primjerice najmanji model može izvoditi na jednom GPU čipu. Veći modeli daju bolje rezultate i kvalitetniji su u zadacima programiranja, dok su manji brži i lakše ih je integrirati u svakodnevni rad, budući da mogu dopunjavati napisani kôd u stvarnom vremenu.

Dodatno, objavljeni su i specijalizirani alati Code Llama – Python i Code Llama – Instruct. Prvi je dodatno treniran na 100 milijardi tokena Python kôda, dok je drugi podešen kako bi davao prihvatljive odgovore i komentare pisane prirodnim jezikom.

Interno Metino testiranje pokazalo je da se njihov alat sasvim dobro nosi s poznatim rješenjima, a od njega je bolji tek GPT-4, i to samo u jednom benchmarku. Preuzeti ga možete na ovom mjestu, nakon popunjavanja osnovnih podataka i pristajanja na uvjete korištenja.

Rezultati benchmarka (Meta)