Dvije trećine zaposlenika nije zadovoljno internom komunikacijom u svojoj kompaniji

Dvije trećine zaposlenika u hrvatskim kompanijama nije zadovoljno internom komunikacijom u tvrtki u kojoj rade, dok je nešto manje od polovice zadovoljno načinom komunikacije njihove tvrtke sa zaposlenicima u vrijeme pandemije COVID-19, rezultati su to ankete među više od 100 zaposlenika koju je proveo Jenz.

Za više od 70 posto kompanija e-mail je primaran komunikacijski kanal prema zaposlenicima, slijede ga interne aplikacije, a na trećem mjestu su neformalni kanali poput društvenih mreža, grupa na messaging aplikacijama i slično. Ipak, 53,7 posto zaposlenika radi u kompanijama u kojima se ne koristi intranet, dok je 81,8 posto istaknulo da bi umjesto postojećeg alata za internu komunikaciju radije koristili aplikaciju koja je jednostavna i korisna.

“Rezultati ankete koju smo proveli još su jednom pokazali da su nam komunikacija i povezivanje s kolegama potrebni više no ikad prije. Također, velik dio kompanija trebao bi staviti veći naglasak na interne komunikacije, a u tome im itekako može pomoći naš Jenz. Anketa nas je i ohrabrila jer se pokazalo da više od 80 posto zaposlenika želi koristiti aplikaciju za internu komunikaciju, te se nadamo da će to prepoznati i poslodavci”, istaknuo je Marko Kučić, CEO Jenza.

Ispitanici ističu da im u internoj komunikaciji najviše nedostaju anonimni pretinci prijedloga i žalbi (39,7%) te pregled vijesti iz kompanije (38,8%). Kao najvažniji element savršenog intraneta ispitanici su istaknuli aktualnost i korisnost sadržaja (43%), dok je za njih 25,6% najvažnija preglednost.

Upravo sve te značajke sadrži domaći alat za internu komunikaciju Jenz, koji funkcionira kao interna društvena mreža koja tvrtkama omogućuje da na jednostavan način unaprijede komunikaciju prema i između zaposlenika. Aplikacija je pregledna i intuitivna te korisnicima daje na izbor sedam funkcionalnosti koje im omogućuju da kroz svega nekoliko minuta dnevno prate sve važne informacije. Na Jenzu je dosad radilo preko 30 stručnjaka iz različitih područja, a kontinuirano bilježi nove klijente.