Ines Bushara videom najavljuje predavanje na .debugu: QA, DevOps i Dev kao harmonični kotači

Kako ujediniti 3 međuovisna i nerazdvojna kotača (QA, DevOps, Dev) kako bi njihov rezultat suradnje bio harmoničan? Ovo pitanje na .debugu postavit će, a na njega potom i odgovoriti Ines Bushara, Test inženjerka u Spanu.

Ines se uglavnom bavi manualnim i automatskim oblicima testiranja i dokumentacijom, a ponekad voli promišljati i o razvojnim procesima. Dopada joj se kombinacija njegovanja kreativnog rada i poznavanja tehnologije, što joj posao u testiranju i pruža.

Zgode i nezgode spomenuta tri kotača, kao i sve što je ekipa u Spanu mogla naučiti kroz njihovu sinkronizaciju, doznat ćete iz ove istinite priče o jednom timu i njegovom produktu. Neka vas Ines osobno kratkim videom pozove na svoje predavanje:


Više o svemu saznajte na .debug konferenciji 12. i 13. prosinca 2019.