Najavljujemo Serengetijev meet up u Splitu: RxJS – best practices in Angular

Serengeti organizira meet up u svom splitskom uredu gdje će biti prezentirani koncepti RxJS frameworka, načela funkcionalnog reaktivnog programiranja (FRP), te preporuke za korištenje RxJS operatora pri razvoju Angular aplikacija.

RxJS je JavaScript implementacija ReactiveX-a, libraryja za sastavljanje asinkronih programa i programa temeljenih na događajima pomoću uočljivih sekvenci. Jednostavno rečeno, RxJS je provedba uzorka Promatrača (Observer). Također, proširuje obrazac Promatrača pružajući operatore koji nam omogućuju sastavljanje Observablea i Subjekata na deklarativni način.

Svi koju su željni učiti o Angularovom RxJS frameworku, na ovom besplatnom druženju, imaju priliku poslušati predavanje senior full-stack developera Luke Jerkovića. Luka je iskusni developer s višegodišnjim iskustvom, a koji u Serengetiju radi kao senior frontend developer na razvoju full-code RAD platforme FIYU. Luka se razvojem web aplikacija bavi od samih početaka Js frameworka, a kroz svoje dosadašnje poslovno iskustvo je, osim sa Angularom, radio i sa Knockout.js, Backbone.js te Ionic frameworcima.

Predavanje će biti održano na hrvatskom jeziku, a nakon službenog dijela slijedi druženje uz burgere i pivo! Početak je u 17:00h na adresi Obala Hrvatskog narodnog preporoda 10 (4. kat).

Agenda:

  • 16:30 Okupljanje
  • 17:00 Predavanje
  • 17:45 Druženje uz burgere i pivo

Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu prethodnu registraciju na ovom linku.