Intervju – Ivan Špeh, Aircash: o integracijama aplikacije i prilikama za studente

Ivan Špeh je voditelj integracija u Aircashu, a usko surađuje s developerskim timom. Odgovoran je za stvaranje Aircashovog ekosustava unutar kojeg je moguće obavljati velik broj financijskih transakcija, korištenjem samo njihove aplikacije. Donosimo detalje…

Ivane, predstavi našim čitateljima sebe i svoju poziciju u Aircashu…

Suradnja s Aircash timom seže od samih početaka, prvotno kao vanjski suradnik, a potom od 2018. kao jedan od prvih zaposlenika u odjelu razvoja. Kao senior developer, sudjelovao sam u razvoju modula što za samu Aircash aplikaciju, što za interne potrebe poslovanja. Paralelno s razvojem, uključivao sam se u integracijske aktivnosti kao tehnička podrška partnerima prilikom povezivanja na Aircash sustav što je zapravo bila dobra podloga za današnju ulogu voditelja integracijskog tima.

Što je primarni zadatak voditelja integracija?

Svaka integracija je novi izazov i specifična je na svoj način no sve imaju isti cilj – omogućiti korištenje Aircash aplikacije kao alat za provođenje financijske transakcije na jednostavan, intuitivan i siguran način, bilo da se radilo o podizanju gotovine, slanju novca, kupnji usluga ili dobara. Prije svakog puštanja usluge u produkciju, prethodi integracija koja podrazumijeva povezivanje sustava partnera na Aircash platformu.

Ivan Špeh, Aircash

Integracija nije samo tehničke prirode, već uključuje i koordinaciju s drugim, internim odjelima u svrhu osiguravanja što kvalitetnije usluge i približavanju iste Aircash korisnicima. Cijeli proces integracije zapravo počinje s odjelom prodaje, koji dogovaraju suradnju i daju signal za početak integracijskih aktivnosti.

Dalje, tu je naš QA tim s kojim provjeravamo standarde i smjernice za što bolji UX, dok se sa compliance odjelom konzultiramo kako bi usluga bila u skladu s regulativama. Našoj korisničkoj podršci potrebno je osigurati edukaciju o novoj usluzi, dok se sa odjelom financija i računovodstva dogovaraju procesi financijske prirode. Po završetku integracije, s odjelom marketinga dogovaramo strategiju promoviranja usluge i komunikacije prema krajnjem korisniku.

Organizacija i koordinacija ovih aktivnosti ključna je uloga voditelja integracija, ali sve to je lako kada se radi s mladim, profesionalnim i energičnim kolegama.

Koja je najkorištenija “vanjska” usluga u Aircashu?

Slanje novca iz inozemstva u Hrvatsku je trenutno najkorištenija usluga gdje preko 150.000 korisnika van Hrvatske šalju novac svojim obiteljima i prijateljima. Uskoro, ti korisnici će moći kupiti i Aircash Mastercard karticu kojom će se omogućiti plaćanje diljem svijeta.

Vjerojatno postoji plan za dodavanje novih integracija, kojih?

Širenje na tržišta van Hrvatske svakako donosi nove integracije u naš plan, pa su tako u fokusu države Slovenija, Austrija i Njemačka te nakon njih Češka, Slovačka, Poljska, Rumunjska i Bugarska pa Italija i Španjolska gdje smo već krenuli s integracijskim aktivnostima na prodajnim mjestima koje su nam temelj za daljnju akviziciju korisnika i širenje usluga plaćanja na Internetu, parkinga, telekom bonova i mnogih drugih usluga.

Trenutno radimo na pluginu za Magento platformu, a za WooCommerce smo već pustili plugin u produkciju čime smo omogućili Aircash kao način plaćanja na domaćim i stranim webshopovima.

Osvrnimo se na još jedan zanimljiv projekt – kako to da Aircash ima izdvojen ured i u Virovitici?

Nerijetko je da IT kompanije imaju dislocirane urede van njihova sjedišta, pa tako i Aircash ima ured u Virovitici.

Od samih početaka, Aircash surađuje s akademskim institucijama u svrhu zapošljavanja studenta, stručne prakse, rada na zajedničkim projektima, održavanju radionica i edukacija a upravo je jedna takva institucija  i Veleučilište u Virovitici s kojom imamo dugogodišnju suradnju. Stoga oko nove lokacije nije bilo dvojbe već smo suradnju podigli na višu razinu i s dekanom doc. dr.sc. Dejanom Tubićem potpisali sporazum o suradnji i podzakupu prostora u sklopu Veleučilišta.

Što studenti tamo rade i što mogu naučiti?

Smjer računarstva na Veleučilištu u Virovitici ima moderan studijski program koji prati trendove te su sadržaji predmeta pisani prema potrebama tržišta rada. Naš fokus je upravo na tom studiju gdje smo prepoznali kvalitetu nastave te smo upravo zbog studenata odlučili iznajmiti prostor unutar prostorija Veleučilišta kako bi im na dnevnoj bazi bili na raspolaganju za savjet ili pomoć.

Uloga Aircasha u sklopu Veleučilišta u Virovitici je višestruka – omogućili smo odrađivanje studentske prakse,  sudjelujemo u izvođenju nastave kao vanjski suradnici i gostujući predavači te smo ponudili top stipendije studentima smjera računarstva.

Studenti koji se odlučili na suradnju s Aircash timom rade na razvoju modula i alata usko vezanih za Aircash platformu – od pozadinskih servisa do razvoja featura na samoj Aircash aplikaciji. Bilo da se radi o backendu, frontendu, mobilnom developmentu, student uz naš stručni tim može naučiti sve.

Hoćete li nekima od njih ponuditi i zaposlenje?

Naravno, to je i cilj ovog modela – ponuditi nove razvojne i karijerne mogućnosti za studente Veleučilišta u Virovitici. U sklopu suradnje, raspisujemo natječaje za top stipendije putem kojih studentima nudimo bezuvjetan nastavak suradnje u našem integracijskom timu i nakon završetka studija gdje ćemo iz Virovitice voditi integracije po cijelom svijetu.

Aircash će se kroz izlagački booth i predavanja predstaviti i na ovogodišnjem .debugu…

Kupi ulaznicu

999 kn

Ulaznica

250 kn

Studentska ulaznica

650 kn

Online ulaznica

200 kn

Studentska online ulaznica